English

ACCELERATOR-3000A®

Hyperdesmo® ve Hyperdesmo®-LV sistemlerinin kürlenmesini hızlandırmak için geliştirilmiş bir üründür.

Özellikle kış aylarında, düşük ısı ve nemli ortamda Hyperdesmo®’nun kuruma süresine katkısının yanı sıra, mekanik özelliklerini, sertliğini ve kimyasal direncini de arttırır.
Kalın kat uygulama olanağı verir. Kabarcıklanma ve uygulamada oluşabilecek yüzey bozukluklarını bertaraf eder.

Dikey yüzeyler için de uygundur. Toksik madde içermez.