English

AQUASMART®- HYBRID-2K

İki komponentli, su bazlı, poliüretan/akril hibrid esaslı su yalıtım ve koruma malzemesidir.
Tiksotropik yapıda olup düşey ve yatay yüzeyler için uygundur.
Kolay uygulanır. Lokal onarımlara da kolaylıkla izin verir.
Alt katmanı kesintisiz, bütünsel olarak kaplayarak elastik ve hidrofobik bir membran oluşturur. Ayrıca film nefes aldığından kat altında nem birikimi oluşmaz.
%100 alifatik olmasından dolayı renk solması ya da sararma yapmaz. Mükemmel UV ve hava direnci vardır. Durgun suya karşı da direnci yüksektir.

Uygulama alanları:
Poliüretan köpükler
Çatılar
Metal veya lifli çimentodan yapılma hafif çatılar
Islak hacimler (karo altı uygulamalar)