English

HYPERDESMO®-2K-W

İki komponentli, solventsiz, içme suyu depoları için geliştirilmiş poliüretan esaslı su yalıtım malzemesidir. Maliyet-performans açısından ideal bir çözüm sunar.
Hidrofobik ve hidroliz direnci son derece yüksektir. Kimyasallara karşı da etkin performans sergiler. Hemen her tür yüzeye güçlü bir şekilde yapışarak elastik ve dayanıklı bir film oluşturur.
Aynı zamanda, baca, anten, boru gibi komplike yapı detayları olan yüzeylerde de kesintisiz, bütünsel yalıtım sağlar.
İçme suyu sertifikası, Avrupa Birliği’nin belirlediği en son standartlara göre tescil edilmiştir.

Uygulama alanları:
Beton, çelik veya diğer malzemelerden yapılmış su depoları
Prefabrik betonarme depolar
İçme suyu depoları
Perde yüzeyinde yüksek genleşme ve büzülme hareketine sahip depolar.