English

HYPERDESMO®-D

Su yalıtımı için geliştirilmiş tek komponentli, poliüretan esaslı boya malzemesidir.
Hızlı kürlenir. Hemen her tür yüzeye çok güçlü bir şekilde yapışarak oldukça dayanıklı bir film oluşturur.
Metal yapıları korozyona karşı korur. Kimyasal tanklar, atık su arıtma ve kanalizasyon sistemleri için uygundur.
Kimyasallara, hidrolizlere, mekanik ve termal etkenlere karşı direnci mükemmeldir ve tamamen hidrofobiktir.

Uygulama alanları:
Metal yapılar
Beton
Endüstriyel zeminler
Otoparklar
Soğuk hava depoları
Kimyasal tanklar
Atık su arıtma tankları
İç borular