English

HYPERDESMO®-PB-TS

Tek komponentli, poliüretan-bitüm esaslı likit su yalıtım malzemesidir. Kaplama altı uygulamalar için önerilir.
Bitümlü dâhil, hemen her tür yüzeye çok güçlü bir şekilde yapışarak elastik, hidrofobik ve dayanıklı bir film oluşturur.
Uygulama alanına bağlı olarak yatay ve düşey yüzeyler için ayrı kademeleri bulunmaktadır.
Kimyasallara, mekanik ve termal etkenlere karşı mükemmel direnç gösterir. -40°C’a kadar elastikiyetini korur.
Ayrıca, nem bariyeri olarak da etkin performans sergiler.

Uygulama alanları:
Alçı ve çimento paneller
Asfalt membranlar (onarım için de kullanılabilir)
Çimento bazlı alt katmanlar
Çatılar
Metal ya da lifli çimentodan yapılma hafif çatılar
Zeminler
Temeller
Çok nemli kapalı alanlar