English

HYPERDESMO®PB – MONO

Tek komponentli, poliüretan-bitüm esaslı likit su yalıtım malzemesidir. Hızlı kürlenen ekonomik bir üründür.
Bitümlü dâhil, hemen her tür yüzeye çok güçlü bir şekilde yapışarak hidrofobik, elastik ve dayanıklı bir film oluşturur. Aynı zamanda baca, anten, boru gibi komplike detayları olan yüzeylerde kesintisiz, bütünsel yalıtım sağlar.
Tiksotropik özelliğinden dolayı düşey yüzeyler için idealdir. Akma ve kabarcıklanma yapmaz.
Kimyasallara, mekanik ve termal etkenlere karşı direnci mükemmeldir. -40°C’a kadar elastikiyetini korur.
Nem bariyeri olarak etkin performans sergiler.

Uygulama alanları:
Alçı ve çimento paneller
Asfalt membranlar (onarım için de kullanılabilir)
Çimento bazlı alt katmanlar
Çatılar
Metal ya da lifli çimentodan yapılma hafif çatılar
Zeminler
Temeller
Çok nemli kapalı alanlar