English

PRIMER-PU PRIMER-T®

Tek komponentli, şeffaf, gözeneksiz yüzeyler için geliştirilmiş astar malzemesidir. Alt katmanı bütünsel ve homojen olarak kaplar.
Kolay uygulanır ve çok kısa sürede kuruyarak yüzeyi ana membran uygulaması için temiz ve hazır hale getirir.

Uygulama alanları:
Camsı karolar
Cam
Hafif gözenekli mermer