English

WATERFOAM™-1K-LV

Tek komponentli, poliüretan esaslı enjeksiyon reçinesidir. Suyla reaksiyona girerek esnek ve tamamen hidrofobik bir köpük oluşturur.
Düşük viskoziteli olduğundan minimal baskıyla derinlemesine nüfuz ederek su sızıntılarını etkin şekilde durdurur.
Özellikle yapısal hareketlerin söz konusu olduğu beton elemanlar üzerindeki çatlak ve derzlerin sızdırmazlığı için kullanılması önerilir.
Mantar ve mikroorganizmalara karşı direnci çok yüksektir. Çevre ve kullanıcı dostudur.
Solvent ve itici gaz içermez. Saklanması, taşınması ve kullanımı güvenlidir.

UIygulama alanları:
Temeller
Garajlar gibi toprakaltı yapılar
Tüneller ve yeraltı geçitleri
Atık su, kanalizasyon sistemleri
Tanklar
Suyolları ve barajlar